تحلیل بنیادی

برای دانلود کامل این گزارش به لینک ذیل بروید

یکشنبه, 21 بهمن 1397
بیشتر بخوانید

اخبار شرکت ها

دهمین جلسه نشست تحلیلگران مدعو مورخ 01 بهمن ماه 97، در خصوص بررسی وضعیت و تحلیل سهام شسپا، فایرا، فاسمین و فولاژ در شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ برگزار گردید. برای آگاهی از مفاد و جزییات بیشتری از این جلسه تحلیلی در خصوص سهام مورد اشاره، ...

شنبه, 13 بهمن 1397
بیشتر بخوانید

تحلیل تکنیکال

#تکنیکال_نامه شماره 10 بررسی نمودار های: #شلرد #غمارگ #فملی #وپست #های_وب #پترول #شسپا

شنبه, 27 بهمن 1397
بیشتر بخوانید

تحلیل روز بازار

یکشنبه ای سیاه بار دیگر در بورس تهران شکل گرفت و شاهد عرضه دسته جمعی در اغلب صنایع و نمادها بودیم که با کاهش حجم معاملات نیز همراه بوده است. قیمتها بار دیگر به محدوده های یک سال گذشته باز گشته است بطوریه بار دیگر شاهد قیمتهای زیر 100 تومان در ...

یکشنبه, 28 بهمن 1397
بیشتر بخوانید
Hide Main content block