تحلیل بنیادی

برای دانلود گزارش به لینک ذیل رجوع کنید

یکشنبه, 24 شهریور 1398
بیشتر بخوانید

اخبار شرکت ها

برای دانلود به لینک ذیل بروید

یکشنبه, 23 تیر 1398
بیشتر بخوانید

تحلیل روز بازار

در گیر و دار انتشار اخبار تنش های بین ایران و آمریکا و تغییر مواضع پی در پی طرف آمریکایی، بورس تهران تاثیر خاصی نپذیرفت و پس از یک اصلاح، امروز شاهد تقویت قیمتها و شاخصها بودیم. هر چند امروز، عرضه ها به نسبت شدید بود و عموماً مثبتها را می ...

شنبه, 30 شهریور 1398
بیشتر بخوانید
Hide Main content block