photo_2018-10-10_09-42-45

#تاپیکو_روزانه
نمودار در مسیر حرکت به سوی کف کانال می باشد و محدوده 1881-1927 ریال محدوده حمایتی مدنظر ارزیابی میگردد.
نکته قابل توجه در نمودار شیب اصلاح اخیر در مقایسه با شیب اصلاح های قبل می باشد که این شدت اصلاح در بعد زمان بصورت باکس قرمز رنگ مشهود می باشد، به دلیل مذکور رعایت حدضرر 1732 ریال بسیار مهم ارزیابی می گردد.

#تاپيكو به_روز_رساني 970724

با توجه به نزديك شدن به محدوده كف كانال و تاچ كردن محدوده ١٩٩١ ريال كه نزديك به  محدوده ١٩٢٧ ريال اعلام شده را شاهد بوديم.اولين مقاومت ٢٥٥٥ ريال  كه در صورت شكست اين محدوده ٣٠١٧ ريال واقع در سقف كانال را ميتوانيم متصور باشيم.

در نهايت با اين واكنش مثبت اخير به محدوده كف كانال كماكان حمايت ١٨٨١-١٩٢٧ ريال را معتبر ارزيابي مي كنيم. 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط