2018-02-12_130423

در پایان معاملات هفته منتهی 18بهمن ماه96، شاخص کل با 184 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 98317 واحد رسید. در 5 روز کاری این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 14435 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 2 درصد افزایش یافته است.............