در نمودار کگل نیز دو اندیکاتور RSI و MACD با قیمت واگرایی معمولی منفی RD- ایجاد کرده اند . از طرفی RSI  سطح حمایتی خود را از دست داده است . حتی در صورت رشد قیمت  از این محدوده احتمال شکل گیری الگوی سرو شانه دور از ذهن نیست لذا خرید در این محدوده پر ریسک خواهد بود. همچنین در صورت اف قیمت هدف اول در محدوده 330 تومان قرار دارد.

کگل

کگل2

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید