قیمت هر سهم ددام در حالی به محدوده 350 تومان رسیده است که  در نمودار PRZ  دو الگوی هارمونیک در این محدوده با هم منطبق شده اند. قیمت  الگوی AB=CD را شکل داده و در این محدوده کامل کرده است  این در حالی است که در بازوی CD  الگوی  پروانه  شکل گرفته و PRZ  این الگو با الگوی بزرگتر یکی شده است  و حمایت قدرتمندی را شکل داده که می تواند محرک شروع یک رالی صعودی از این محدوده باشد. این که آیا بازار الگو را خواهد دید و تایید خواهد کرد باید منتظر واکنش قیمت به این محدوده بود.

ددام

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط