به طور کلی تضاد منافع به وجود آمده در شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ به سه بخش قابل تقسیم بندی می باشد:

1- تضاد منافع در مشاور سرمایه گذاری: در شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ تصمیم گیری جهت خرید و فروش سهام عموماً توسط کمیته سرمایه گذاری اتخاذ می گردد. این کمیته هفته ای یکبار تشکیل جلسه خواهد داد و تصمیم جهت خرید، فروش یا نگهداری سهام با اتکاء به عوامل بنیادی تاثیر گذار و صنایع برتر بازار اتخاذ می گردد. عموماً در طی هفته تحلیلهای بنیادی با توجه به صنایع تاثیرگذار  و مورد توجه بازار، توسط کارشناسان تهیه و تدوین خواهد شد و این گزارشات عموماً و قبل از تشکیل جلسه هفتگی کمیته سرمایه گذاری در وب سایت تحلیلی هدف حافظ به سمع و اطلاع سرمایه گذاران می رسد. بنابراین از این منظر تضاد منافعی بر شرکت عارض نیست، چرا که سرمایه گذاران قبل از شرکت مشاور سرمایه گذاری در جریان تحلیل بنیادی و سهام مورد نظر شرکت مشاور سرمایه گذاری قرار خواهند گرفت و با توجه به نوع سهامی که شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ انتخاب می کند، سیاست شرکت مشاور سرمایه گذاری سهام بر خرید و فروش سهام به دور از هیجانات بازار، با آرامش و بدون عجله است. 

2- تضاد منافع در عرضه و پذیرش: ماهیت فعالیت عرضه و پذیرش در حوزه خدمات مالی به نحوی است که تضاد منافع خاصی در آن وجود ندارد. تنها تضاد منافعی که ممکن است در این بخش به وجود آید ناشی از سوء استفاده از اطلاعات مشتریان است که این مساله نیز با توجه به چتر نهاد نظارتی و صد البته تعهد و وجدان کاری پرسنل شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ اجتناب پذیر خواهد بود. 

3- تضاد منافع در سبدگردانی: مکانیسم فعالیت سبدگردانی در شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ به نحوی است که تضاد منافع را به حداقل خود خواهد رساند؛ چرا که با توجه به نوع قراردادهای منعقد شده بین شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ و سرمایه گذار، افزایش بازدهی سرمایه گذار منجر به افزایش بازدهی شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ و سبدگردان خواهد شد. بنابراین شرکت سبدگران همواره به حفظ و افزایش بازدهی پرتفوی تحت مدیریت خود خواهد پرداخت.

Our website is protected by DMC Firewall!