همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید قیمت در نماد رمپنا بار دیگر به محدوده 650 تومان رسیده است. محدوده قیمتی که در سمت چپ نمودار شاهد 3 واکنش  پیاپی به آن بوده ایم. به نظر میرسید  بار دیگر این محدوده  بتواند از قیمت حمایت کند چرا که  قیمت از سقف 970 تومان بسیار کند و فرسایشی (174 روز اصلاح در مقابل 61 روز صعود ) حرکت کرده است.  لذا شروع یک رالی صعودی از این محدوده دور از ذهن نیست.  هر چند قیمت زیر اجزاری ایچیموکو و  میانگینهای اصلی خود قرار دارد  و هنوز سیگنال صعود دیده نمیشود اما بهتر است تحرکات قیمت را در این محدوده با دقت رصد کنیم.

 

رمپنا1

 

رمپنا3

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید