هیئت دولت مجوز انتشار ۳۵۰۰ میلیارد تومان از سوی وزارت اقتصاد با نظارت سازمان برنامه و بودجه را صادر کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ بر مبنای مصوبه جدید هیئت وزیران، وزارتخانه اقتصاد مجاز شد بر اساس تبصره 5 قانون بودجه سال جاری، 2500میلیارد تومان اسناد خزانه و بر اساس ردیف 3 تبصره 36الحاقی بودجه، 1000میلیارد اسناد خزانه منتشر کند. به این ترتیب وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند برای انتشار 3500میلیارد تومان اخزا با حفظ قدرت خرید و جبران تادیه بدهی‌ها با سر رسید دو ساله مطابق تخصیص اعلام شده سازمان برنامه و بودجه اقدام کند.

در حالی که کارشناسان نسبت به وابستگی شدید بودجه دولتی به بازار بدهی هشدارهایی را مطرح کرده اند، دولت سازمان برنامه و  بودجه را برای متعهد تامین و تخصیص اعتبار برای بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی در سر رسید تعیین کرده است.

مطالب مرتبط