تحلیل بنیادی

برای دانلود به لینک ذیل بروید

یکشنبه, 30 تیر 1398
بیشتر بخوانید

اخبار شرکت ها

برای دانلود به لینک ذیل بروید

یکشنبه, 23 تیر 1398
بیشتر بخوانید

تحلیل روز بازار

امروز روز عطفی برای بازار بود. از این جهت که شاهد چرخش بازار به سمت سهام بنیادی و شاخص ساز بودیم. از اواخر وقت روز گذشته روند انتشار گزارشات 3 ماهه برگشت و علیرغم گزارشات نامناسب قبلی، شاهد انتشار گزارشات خارق العاده خصوصاً در پتروشیمی ها بودیم. ...

یکشنبه, 30 تیر 1398
بیشتر بخوانید
Hide Main content block