تحلیل بنیادی

برای تهیه کامل این گزارش فایل ذیل را دانلود نمایید:

شنبه, 29 ارديبهشت 1397
بیشتر بخوانید

اخبار شرکت ها

  گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سال مالی 30/10/1396) مجمع شرکت سرمایه گذاری امید روز دوشنبه مورخ 31/10/1396 برگزار شد و از سود هر سهم 344 ریالی محقق شده، تقسیم سود 280 ریای به تصویب رسید. اهم نکات مطرح ...

سه شنبه, 01 خرداد 1397
بیشتر بخوانید

تحلیل تکنیکال

قیمت در نماد ولساپا یک الگوی ولفی با هدف 140 تومان کامال کرده است و اکنون در مسیر تکمیل هدف الگو قرار گرفته است. می توان با حد ضرر 100 تومان در اصلاحات قیمتی وارد معامله خرید شد.

دوشنبه, 24 ارديبهشت 1397
بیشتر بخوانید

تحلیل روز بازار

بازار سهام طی دو روز گذشته کم رمق و پر عرضه ظاهر شد. تقریباً آخرین گزارشات ارسالی عملکرد سالانه شرکتها در سامانه کدال نیز طی روزهای اخیر منتشر گردید که به عنوان چراغ راه آینده آنها بود. بنابراین فارغ از مسائل سیاسی بازار سهام به شدت تحت تاثیر این ...

سه شنبه, 01 خرداد 1397
بیشتر بخوانید
Hide Main content block