شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ 1391/08/07 تحت شماره 430029 و شناسه ملی 10320820528 با سرمایه 20.000 میلیارد ریال در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسید.

 

سهامداران شرکت:

نام سهامدار

درصد از کل

شرکت کارگزاری حافظ (سهامی خاص)

93.47

گروه اقتصاد سابین (سهامی خاص)

3.26

شرکت سرمایه­ گذاری سهم یاسان بهداد (سهامی خاص)

3.26

 

موضوع فعالیت شرکت:

       

-          توصیه به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار در بورس و فرابورس، صکوک قابل‌معامله در بورس یا فرابورس، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های مشاع، ابزارهای مشتقه پذیرفته‌ شده در بورس، فلزات گرانبها و دیگر انواع اوراق بهادار؛

-          اظهارنظر راجع به روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار در آینده؛

-          اظهارنظر راجع به ارزش (قیمت‌گذاری) اوراق بهادار؛

-          مشاوره در زمینه مدیریت ریسک؛

-          مشاوره در زمینه ادغام، تملیک، تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت‌ها؛

-          مشاوره در زمینه طراحی و تشکیل نهادهای مالی؛

-          پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به استثنای مدیریت.