محمد اقبال‌نیا (رئیس هیات مدیره)

سوابق تحصیلی:

 • دکترای مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی

 

مدارک بازار سرمایه:

 • گواهینامه اصول بازار سرمایه
 • گواهینامه معامله‌گری اوراق تامین مالی
 • گواهینامه تحلیل‌گری بازار سرمایه


سوابق حرفه‌ای:

 • مدیرعامل کارگزاری حافظ
 • نایب رئیس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
 • مدیرعامل شرکت سهم یاسان بهداد
 • عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین
 • مدیر سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان
 • مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها
 • عضو هیات مدیره شرکت فرومولیبدن کرمان
 • مدیر معاملات شرکت کارگزاری رضوی

 

مجید نوروزی (نایب رئیس هیئت مدیره)

 

آخرین مدرک تحصیلی:

 • دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی
 • کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

 

مدارک بازار سرمایه:

 • گواهینامه اصول بازار سرمایه

 

سوابق حرفه ای:

 • مدیر عامل شرکت توسعه اقتصادی آرین
 • معاون تامین مالی شرکت تامین سرمایه سپهر
 • مدیر پذیرش اوراق بهادار -  شرکت بورس اوراق بهادار تهران  
 • معاون پذیرش اوراق بهادار - سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران
 • کارشناس پذیرش اوراق بهادار - سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران
 • کارشناس نظارت بر کارگزاران - سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

 

 

فیروزه سالارالدینی (مدیرعامل)

 

سوابق تحصیلی:

 • دانشجوی دکترای مدیریت مالی - دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی

 

مدارک بازار سرمایه:

 • گواهینامه اصول بازار سرمایه
 • گواهینامه معامله گری اوراق تامین مالی
 • گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش
 • گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه
 • گواهینامه مدیریت سبد اوراق بهادار

 

 سوابق حرفه ای:

 • قائم مقام مدیرعامل در شرکت خدمات مشاوره و تامین منابع مالی سابین فاینانس
 • عضو موظف هیات مدیره و معاون تامین مالی شرکت مشاور سرمایه­ گذاری آرمان آتی
 • مدیر بانکداری شرکتی و اختصاصی بانک حکمت ایرانیان
 • مشاور مدیرعامل کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
 • مدیرعامل و عضو هیأت مدیره مشاور سرمایه­ گذاری تأمین سرمایه نوین
 • رئيس هيأت‌مديره شرکت بهرسان فرآیند دارو
 • رئيس هيأت‌مديره رايان صنعت آفتاب
 • عضو هيأت‌مديره شركت كالاي كهكشان‌سير
 • مدير پذيره‌نويسي و عرضه اوليه تأمين سرمایه نوين
 • كارشناس ارشد پژوهشي مؤسسه توسعه صنعت سرمايه‌گذاری
 • كارشناس بازرگاني، مالي طلايه‌داران صنعت فرآيند
 • مدیر سرمایه گذاری صندوق های ارزش آفرین گلرنگ، سبحان، آرمان سپهر آیندگان، آرمان اندیش و آرمان آتی کوثر

 

 

 روح انگیز شکوهی فرد: نماینده مجوز (مدیر سبد)

 

 

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران
 • کارشناسی مدیریت گمرکی دانشگاه علوم اقتصادی

 

مدارک بازار سرمایه:

 • گواهینامه اصول بازار سرمایه
 • گواهینامه تامین مالی
 • گواهینامه تحلیگری بازار سرمایه
 • گواهینامه مدیریت سبد دارایی 
 • گواهینامه اوراق مشتقه
 • گواهینامه عرضه و پذیرش
 • مدرک بین المللی مبازره با پولشویی

 

سوابق حرفه ای:

 • مدیر بخش تحلیل شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ

 

 

 

فرشته تکسیبی (تحلیلگر)

 

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه مازندران
 • کارشناسی اقتصاد دانشگاه الزهرا

 

مدارک بازار سرمایه:

 • گواهینامه اصول بازار سرمایه
 • گواهینامه معامله گری اوراق تامین مالی
 • گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه
 • گواهینامه مدیریت نهادهای بازار سرمایه 
 • گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش
 • گواهینامه معامله­ گری ابزارهای مشتقه

 

 سوابق حرفه ای:

 • معامله گر اوراق بهادار کارگزاری مشاوران سهام
 • معامله گر بازار مشتقه کارگزاری مشاوران سهام
 • تحلیلگر سبد اوراق بهادار کارگزاری مشاوران سهام
 • تحلیلگر صندوق مشترک سرمایه گذاری پیشگام کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران

 

 

سنور حمه علی پور: نماینده مجوز (مشاور پذیرش)

 

 

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد رشته اقتصاد توسعه و برنامه ریزی دانشگاه تهران
 • کارشناسی رشته اقتصاد پول و بانکداری دانشگاه شهید بهشتی

 

مدارک اخذ شده بورسی:

 • گواهینامه اصول بازار سرمایه
 • گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه
 • گواهینامه معامله گری اوراق بهادار
 • گواهینامه معامله گری کالا
 • گواهینامه معامله گری بزارمشتقه
 • گواهینامه معامله گری بورس انرژی

 

سوابق کاری:

 • کارشناس تحلیل سبد در شرکت کارگزاری توسعه اندیشه دانا 
 • کارشناس مشاور پذیرش در شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ

 

 

محمد رضا بیک­ زاده: نماینده مجوز (مشاور عرضه)

 

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه صنعتی شریف
 • کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت

 

مدارک مرتبط:

 • گواهینامه اصول بازار سرمایه
 • گواهینامه معامله‌گری اوراق تامین مالی
 • گواهینامه تحلیل‌گری بازار سرمایه
 • CFA Level I

 

سوابق حرفه‌ای:

 • کارشناس سرمایه‌گذاری شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ
 • کارشناس سرمایه‌گذاری کارگزاری بورس بهگزین

 

 

احسان خاتونی داریان (تحلیلگر)

 

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - گرایش مالی از دانشگاه علوم تحقیقات تهران
 • کارشناسی مهندسی کشاورزی از دانشگاه تهران

 

مدارک بازار سرمایه:

 • گواهینامه اصول بازار سرمایه
 • گواهینامه معامله­ گری اوراق تامین مالی
 • گواهینامه معامله­ گری بورس کالا

 

سوابق حرفه ای:

 • معامله­ گر اوراق بهادار شرکت کارگزاری حافظ
 • کارشناس صندوق مشترک سرمایه گذاری حافظ
 • تحلیلگر بازار 

 

 

محمد حسن عطائی: نماینده مجوز (تحلیلگر سبد)

 

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه و برنامه ریزی از دانشگاه علم و صنعت
 • کارشناسی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

 

مدارک بازار سرمایه:

 • گواهینامه اصول بازار سرمایه
 • گواهینامه معامله­ گری اوراق تامین مالی
 • گواهینامه معامله گری بورس کالا
 • گواهینامه معامله گری ابزارهای مشتقه 
 • گواهینامه معامله گری بورس انرژی
 • گواهینامه مشاور عرضه و پذیرش

 

سوابق حرفه ای:

 • تحلیلگر سهام 
 • کارشناس عرضه و پذیرش 

 

 

امین عطائی رویانی: نماینده مجوز (تحلیلگر سبد)

 

 

 

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
 • کارشناسی حسابداری از دانشگاه قم

 

سوابق حرفه ای:

 • موسسه حسابرسی آریا حساب خبره (حسابرس)
 • موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران (حسابرس ارشد)
 • شرکت تأمین سرمایه نوین( کارشناس ارشد صندوق های سرمایه گذاری)