محمد اقبال‌نیا (رئیس هیات مدیره)

سوابق تحصیلی:

 • دکترای مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی

 

مدارک بازار سرمایه:

 • گواهینامه اصول بازار سرمایه
 • گواهینامه معامله‌گری اوراق تامین مالی
 • گواهینامه تحلیل‌گری بازار سرمایه


سوابق حرفه‌ای:

 • مدیرعامل کارگزاری حافظ
 • نایب رئیس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
 • مدیرعامل شرکت سهم یاسان بهداد
 • عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین
 • مدیر سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان
 • مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها
 • عضو هیات مدیره شرکت فرومولیبدن کرمان
 • مدیر معاملات شرکت کارگزاری رضوی

 

مجید نوروزی (نایب رئیس هیئت مدیره)

 

آخرین مدرک تحصیلی:

 • دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی
 • کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

 

مدارک بازار سرمایه:

 • گواهینامه اصول بازار سرمایه

 

سوابق حرفه ای:

 • مدیر عامل شرکت توسعه اقتصادی آرین
 • معاون تامین مالی شرکت تامین سرمایه سپهر
 • مدیر پذیرش اوراق بهادار -  شرکت بورس اوراق بهادار تهران  
 • معاون پذیرش اوراق بهادار - سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران
 • کارشناس پذیرش اوراق بهادار - سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران
 • کارشناس نظارت بر کارگزاران - سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

 

رضا زنگنه (عضو هیئت مدیره)

 

 

 

آخرین مدرک تحصیلی:

·             کارشناسی ارشد مدیریت مالی

 

مدارک بازار سرمایه:

·          مدیریت نهادهای بازار سرمایه

·         مدیریت سبد اوراق بهادار

·         تحلیلگری بازار سرمایه

·         اصول بازار سرمایه

·         معامله‌گری اوراق تأمین مالی

·         معامله‌گری ابزار مشتقه

·         معامله‌گری بورس کالا

·         کارشناس عرضه و پذیرش

 

سوابق حرفه‌ای:

·         مدیر عامل شرکت کارگزاری پارس نمودگر

·         مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه گذاری بهمن و شرکت‌های تابعه

·         مدیر سرمایه‌گذاری شرکت کارگزاری خبرگان‌سهام

·         کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری صندوقهای بازنشستگی و پس انداز کارکنان صنعت نفت

 

·         کارشناس شرکت سرمایه گذاری امین سرمایه 

 

 

 

 

فیروزه سالارالدینی (مدیرعامل)

 

سوابق تحصیلی:

 • دانشجوی دکترای مدیریت مالی - دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی

 

مدارک بازار سرمایه:

 • گواهینامه اصول بازار سرمایه
 • گواهینامه معامله گری اوراق تامین مالی
 • گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش
 • گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه
 • گواهینامه مدیریت سبد اوراق بهادار

 

 سوابق حرفه ای:

 • قائم مقام مدیرعامل در شرکت خدمات مشاوره و تامین منابع مالی سابین فاینانس
 • عضو موظف هیات مدیره و معاون تامین مالی شرکت مشاور سرمایه­ گذاری آرمان آتی
 • مدیر بانکداری شرکتی و اختصاصی بانک حکمت ایرانیان
 • مشاور مدیرعامل کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
 • مدیرعامل و عضو هیأت مدیره مشاور سرمایه­ گذاری تأمین سرمایه نوین
 • رئيس هيأت‌مديره شرکت بهرسان فرآیند دارو
 • رئيس هيأت‌مديره رايان صنعت آفتاب
 • عضو هيأت‌مديره شركت كالاي كهكشان‌سير
 • مدير پذيره‌نويسي و عرضه اوليه تأمين سرمایه نوين
 • كارشناس ارشد پژوهشي مؤسسه توسعه صنعت سرمايه‌گذاری
 • كارشناس بازرگاني، مالي طلايه‌داران صنعت فرآيند
 • مدیر سرمایه گذاری صندوق های ارزش آفرین گلرنگ، سبحان، آرمان سپهر آیندگان، آرمان اندیش و آرمان آتی کوثر

 

 

مهدی خاکسار: نماینده مجوز (مدیر سبد)

آخرین مدرک تحصیلی:

·          کارشناسی ارشد اقتصاد – دانشگاه علامه

·         کارشناسی اقتصاد دانشگاه رازی

 

مدارک بازار سرمایه:

·         گواهینامه اصول بازار سرمایه

·         گواهینامه معامله گری اوراق تامین مالی

·         گواهینامه معامله گری اوراق مشتقه

·         گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه

·         گواهینامه مدیریت سبد اوراق بهادار

 

سوابق حرفه ای:

·         مدیرتحلیل کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه و شرکت پردازش اطلاعات مالی نو اندیشان  

·          سرپرست شعبه کرج کارگزاری بانک انصار

·          مدیر معاملات و سبدگردان کارگزاری اردیبهشت ایرانیان

 

 

فرشته تکسیبی (تحلیلگر)

 

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه مازندران
 • کارشناسی اقتصاد دانشگاه الزهرا

 

مدارک بازار سرمایه:

 • گواهینامه اصول بازار سرمایه
 • گواهینامه معامله گری اوراق تامین مالی
 • گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه
 • گواهینامه مدیریت نهادهای بازار سرمایه 
 • گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش
 • گواهینامه معامله­ گری ابزارهای مشتقه

 

 سوابق حرفه ای:

 • معامله گر اوراق بهادار کارگزاری مشاوران سهام
 • معامله گر بازار مشتقه کارگزاری مشاوران سهام
 • تحلیلگر سبد اوراق بهادار کارگزاری مشاوران سهام
 • تحلیلگر صندوق مشترک سرمایه گذاری پیشگام کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران

 

 

سنور حمه علی پور: نماینده مجوز (مشاور پذیرش)

 

 

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد رشته اقتصاد توسعه و برنامه ریزی دانشگاه تهران
 • کارشناسی رشته اقتصاد پول و بانکداری دانشگاه شهید بهشتی

 

مدارک اخذ شده بورسی:

 • گواهینامه اصول بازار سرمایه
 • گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه
 • گواهینامه معامله گری اوراق بهادار
 • گواهینامه معامله گری کالا
 • گواهینامه معامله گری بزارمشتقه
 • گواهینامه معامله گری بورس انرژی

 

سوابق کاری:

 • کارشناس تحلیل سبد در شرکت کارگزاری توسعه اندیشه دانا 
 • کارشناس مشاور پذیرش در شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ

 

 

محمد مهدی خجسته: نماینده مجوز (تحلیلگر سبد)

 

 

 

آخرین مدرک تحصیلی:

·         کارشناسی ارشد مهندسی مالی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

·         کارشناس مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی

 

مدارک بازار سرمایه:

·          اصول بازار سرمایه

·          کارشناسی عرضه و پذیرش

·          مدیریت نهادهای بازار سرمایه

·          معامله‌‌گری اوراق تامین مالی

·          معامله‌گری مشتقات

·          تحلیلگری بازار سرمایه

·         مدیریت سبد اوراق بهادار

 

سوابق حرفه‌ای:

·         کارشناس توسعه تجارت کارگزاری سرمایه و دانش

·         مدرس روش‌های کمی پیشرفته دانشگاه صنعتی امیرکبیر

·         عضو غیرموظف شاخه مالی انجمن علمی دانشجویان ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

 

 

احسان خاتونی داریان (تحلیلگر)

 

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - گرایش مالی از دانشگاه علوم تحقیقات تهران
 • کارشناسی مهندسی کشاورزی از دانشگاه تهران

 

مدارک بازار سرمایه:

 • گواهینامه اصول بازار سرمایه
 • گواهینامه معامله­ گری اوراق تامین مالی
 • گواهینامه معامله­ گری بورس کالا

 

سوابق حرفه ای:

 • معامله­ گر اوراق بهادار شرکت کارگزاری حافظ
 • کارشناس صندوق مشترک سرمایه گذاری حافظ
 • کارشناس تولید محتوا در شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ