شاخص کل امروز بازار

متوسط P/E بازار سرمایه
P/Eسناریو 1سناریو 2سناریو 3
بورس

7/21

6/02 5/80
فرابورس 8/87 7/60 7/60
کل 7/40 6/21 6/21
جزئیات

تحلیل تکنیکال

کرازی: قیمت به محدوده 2 or B به زیبایی واکنش نشان داد و یک رالی صعودی را شروع کرد. و از محدوده 550 تومان با قدرت تا سطح 620 تومان افزایش پیدا کرد اما در این محدوده  به یک سطح مقاومتی برخورد کرد و متوقف شد. باشکست این سطح قیمت بار دیگر در مسیر حرکت ...

دوشنبه, 01 شهریور 1395
بیشتر بخوانید
Hide Main content block

  یک هفته اشتراک رایگان