شاخص کل امروز بازار

متوسط P/E بازار سرمایه
P/Eسناریو 1سناریو 2سناریو 3
بورس

7/46

6/51 6/26
فرابورس 9/09 7/79 7/72
کل 7/64 6/65

6/65

جزئیات

تحلیل بنیادی

مجمع عمومی عادی سالیانه توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان امروز مورخ 95/09/13 برگزار شد که  اهم نکات مطرح شده در مجمع به شرح زیر می باشد:   1-    حپارسا مالک 099ر1 دستگاه واگن مخزندار،  با در دست داشتن سهم 41 درصدی از ...

شنبه, 13 آذر 1395
بیشتر بخوانید

تحلیل تکنیکال

قیمت هر سهم حکشتی بعد از شکست حمایت 465 تومان و از دست رفتن این حمایت معتبر فشار فروش بیشتری را تجربه کرده و اکنون به سطح 420 تومان رسیده است.حمایت بعدی که میتواند ترمز موج نزولی را بکشد سطح حمایتی 380 تومان است که قیمت دوبار در گذشته به این سطح ...

شنبه, 06 آذر 1395
بیشتر بخوانید
Hide Main content block

  یک هفته اشتراک رایگان