تحلیل بنیادی

· خلاصه مدیریتی   شرکت در یک نگاه: تاریخچه و فعالیت شرکت هیات محترم وزیران در شهریور ماه 1385 با هدف تولید کودهای شیمیایی بر پایه اوره به منظور توسعه کشاورزی و خودکفایی و استفاده از توان بخش خصوصی در جهت ایجاد اشتغال و رفع ...

یکشنبه, 07 خرداد 1396
بیشتر بخوانید

اخبار شرکت ها

گزارش مجمع شرکت خاک چینی ایران مجمع عمومی عادی سالیانه کخاک در تاریخ هفتم خرداد ماه با حضور حداکثری سهامداران برگزار شد. این مجمع با تقسیم سود 140 تومانی به کار خود پایان داد. در مجمع ابتدا به بررسی صورتهای مالی سال گذشته شرکت پرداخته شد و ...

سه شنبه, 09 خرداد 1396
بیشتر بخوانید

تحلیل تکنیکال

سرمایه گذاری غدیر با سود 20 تومانی و پی بر ایی 5.5 واحدی و ناو  تقریبا 170 تومانی در حالی در قیمت 110 تومان معامله می شود که به لحاظ تکنیکی  از پتانسیل رشد مناسبی برخوردار است. قیمت در نمودار تعدیل نشده در نزدیکی کف تاریخی خود قرار دارد. همانطور که ...

یکشنبه, 07 خرداد 1396
بیشتر بخوانید
Hide Main content block

  یک هفته اشتراک رایگان